Ruralni parlament

Lokalna akciona grupa „Panonski fijaker“ u okviru svojih redovnih delatnosti organizovaće Ruralni parlament, kao jedinstven događaj koji će okupiti predstavnike civilnog društva, poljoprivrednike i registrovana poljoprivredna gazdinstva kao i predstavnike lokalnih, pokrajinskih i republičkih institucija. Pored njih, učešće u stručnim sesijama i samom plenarnom delu parlamenta uzeće i eminentni stručnjaci iz oblasti poljoprivrede, privrede, međunarodne saradnje i ekonomije.

Ruralni parlament, prvi takve vrste u Srbiji, nije posebna insititucija niti organizaciona struktura nekog nivoa vlasti u Republici. Ruralni parlament predstavlja događaj u trajanju od jednog do nekoliko dana, dobro je zastupljen u medijima i kao takav predstavlja ujedinjeni glas ruralnih pitanja kao relevantnog činioca društvenog života. Civilno društvo ima odlučuju ulogu u pokretanju ruralnog parlamenta i u tome LAG „Panonski fijaker“ vidi svoju prednost i pokazuje inicijativu da se takva praksa okupljanja uvede i u našu sredinu. Parlamenti ove vrste zasnivaju se na načelu „odozdo prema gore“ i time jesu glas stanovnika ruralnih prostora. Glavnu reč imaju ljudi sa sela, mladi, preduzetnici, turističke, kulturne i sportske manifestacije i starije osobe.

Ruralni parlament održaće se tokom decembra meseca u saradnji sa lokalnom samoupravom grada Sombora, pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Share this article