Uslovi za pristupanje LAG Panonski fijaker

Za pristupanje LAG-u „Panonski fijaker“ potrebno je:

Dokumentaciju možete dostaviti lično, poštom ili putem email adrese.

Za udruženja:

1. Popunjena pristupnica LAG-a (Preuzmite Pristupnicu)
2. Fotokopija lične karte predsednika Udruženja ili ovlašćenog lica
3. Odluka o pristupanju LAG-u sa sednice Upravnog odbora
4. Rešenje Agencije za privredne registre

Za Poljoprivredna gazdinstva:

1. Popunjena pristupnica LAG-a (Preuzmite Pristupnicu)
2. Fotokopija lične karte
3. Broj poljoprivrednog gazdinstva ukoliko nije u sistemu PDV-a aktivan satus gazdinstva
4. Ukoliko je u sistemu PDV-a, Potvrda o evidentiranju u sistem PDV
5. Odluka o pristupanju LAG-u

Za fizička lica:

1. Popunjena pristupnica LAG-a (Preuzmite Pristupnicu)
2. Fotokopija lične karte
3. Odluka o pristupanju LAG-u

Za preduzeća/zadruge:

1.Popunjena pristupnica LAG-a  (Preuzmite Pristupnicu)
2. Rešenje iz Agencije za privredne registre
3. Odluka direktora ili ovlašćenog lica o pristupanju LAG-u
4.Fotokopija lične karte

 

Share this article

Tagged under