Pannon fiáker hacs

A Pannon fiáker Helyi Akciócsoport (a továbbiakban HACS ) nonprofit szervezet, a közszféra, a polgári szerveződés és a versenyszféra célirányos társulásának egyik legújabb formája, mely létrejöttének alapvető szándéka a LEADER szemléleten nyugvó vidékfejlesztés, ami a helyi lakosság életminőségében produkálható pozitív változásokat célozza meg.

A HACS 15, területileg Zomborhoz tartozó falusi településen fejt ki tevékenységet: Sári ( Aleksa Šantić ), Monostorszeg ( Bački Monoštor ), Béreg (Bački Breg ), Bezdán ( Bezdan ), Gádor ( Gakovo ), Doroszló ( Doroslovo ), Küllőd ( Kolut ), Kerény ( Kljajićevo), Nemesmilitics ( Svetozar Miletić ), Őrszállás ( Stanišić ), Sztapár ( Stapar ), Regőce ( Ridjica ), Rasztina (Rastina), Bácsgyulafalva (Telečka) és Csonoplya (Čonoplja).

A siker kulcsa a megfelelő partnerségeken nyugszik a helyi szinten működő közszfér, a versenyszféra és a polgári szerveződés ( nonprofit szervezetek ) különböző formái között, úgy országon belül, mint külföldön, gondolván itt elsősorban az EU tagállamaira.

A HACS viziójának az alapja abban rejlik, hogy mindenkinek megadatik a lehetőség arra, hogy változtasson minek következtében gyorsabban és hatékonyabban tud megfeleni a társadalmi elvárásoknak.

Küldetése a HACS-nak, hogy segédkezzen inovatív és konkurens rurális közösségek kialakulásában, melyekben az ott élők önmagukat a fejlődés és az előrehaladás folyamatainak döntéshozóiként élhetik meg.

A HACS feladatai: az együttműködési formák propagálása ( helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi ), a vidékfejlesztés támogatása ( technikai segítség ), különböző érdekcsoportok együttműködésének az elősegítése, a fejlődés megfelelő mederbe való terelése a helyi rurális közösség fejlesztési stratégiájának a segítségével, a helyi érdekeknek megfelelő projektek identifikálása, újítások bevezetése.

Share this article